Towarzystwo Konsultantów Polskich® jest organizacją skupiającą konsultantów ze wszystkich dziedzin i ukierunkowaną przede wszystkim na współpracę z konsultantami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach.

Aktywność statutowa TKP związana jest z promocją myśli ekonomicznej, technicznej i naukowej oraz innowacji, organizowaniem badań, studiów, kursów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawnictwem materiałów szkoleniowych i książek naukowo-technicznych, jak również z integracją zawodową, ogólnokrajową oraz europejską. Aktywność w obszarze działalności biznesowej Towarzystwa wyraża się odpłatnym udzielaniem konsultacji, wykonywaniem ekspertyz oraz orzeczeń technicznych i innych opracowań projektowych i walidacyjnych.

Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów, wysokiej klasy specjalistów i ekspertów oraz pracowników nauki, a jednocześnie przydatne na drodze rozwoju społeczności Małopolski, zwłaszcza jej części akademickiej i przemysłowej. Leży nam na sercu tak pomyślność regionu , jak i całego kraju.